KGW Bożnowice

Szkolenie strażaków ratowników OSP

Narzędzia hydrauliczne.

Szkolenie strażaków ratowników OSP

Działko wodno pianowe.

Szkolenie strażaków ratowników OSP

Obsługa pilarki.