Fundacja W KIRUNKU Bożnowice 6, 57-220 Ziębice +48 515 940 927 fundacjawkierunku@gmail.com

naturalnie tworzymy przestrzeń relacji

Cyfrowy Klub Seniora Bożnowice

Pragniemy z zadowoleniem, oraz wielkim entuzjazmem, poinformować Państwa o wybraniu do dofinansowania oferty Fundacji W KIERUNKU, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych, mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”Celem projektu jest upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów, a także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród seniorów poprzez doposażenie stanowisk w siedzibie Fundacji W KIERUNKU z szeroko pojętym sprzętem komputerowym.


Tworzymy Cyfrowy Klub Seniora Bożnowice działający na terenie całej Gminy Ziębice do kompleksowej edukacji oraz nabywania kompetencji cyfrowych, które przydadzą się w załatwianiu spraw urzędowych online, do kontaktu z bliskimi, robienia zakupów, korzystania z bankowości elektronicznej, oglądania filmów itp.


Miejscem realizacji zadania jest obszar gminy Ziębice, województwo Dolnośląskie.


Przestrzeń siedziby Fundacji, wystrój wnętrza oraz podstawowe wyposażenie meblowe jest w zamyśle po to aby służyć organizacji różnego rodzaju spotkań, warsztatów, szkoleń itp.


Uwzględniając nowoczesne rozwiązania został zachowany ciepły wiejski wystrój wnętrz.


Siedziba jest przyjazna dla seniorów, którzy często odwiedzają nas również z swoimi wnukami, aby spędzić czas z naszymi zwierzakami: kozami, koziołkami, owieczkami i barankami.W centrum wsi Bożnowice, niedaleko siedziby Fundacji jest położona również świetlica wiejska, która posiada nowe toalety, dużą uniwersalną salę w której są organizowane wydarzenia dla ponad 100 osób, zaplecze socjalne w postaci nowoczesnej przestrzeni kuchenno- gastronomicznej. Fasada Świetlic została odnowiona w letnim okresie 2022, jako token wdzięczności za organizację “Dożynek Gminy Ziębice w Bożnowicach tj. 28.08.2022. Jest to również miejsce idealne do organizacji szeroko pojętych spotkań, warsztatów, szkoleń itp dla seniorów. W świetlicy działa Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Ziębice. Świetlica wiejska w Bożnowicach oraz siedziba Fundacji W KIERUNKU jest użyczana nieodpłatnie na szeroko pojęte działania na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności Gminy Ziębice.


Grupą docelową wśród której Fundacja pragnie rozwijać kompetencje, budować świadomość, oraz pokazywać możliwości jakie daje cyfryzacja to seniorzy mieszkający na terenie Gminy Ziębice. Zespół wolontariuszy Fundacji współpracuje na co dzień z seniorami na różnych płaszczyznach ciesząc się ich zaufaniem.


Szczególny obszar w wachlarzu działań Fundacji który zasługuje na wyróżnienie mieści się w sferze szeroko pojętej cyfryzacji, nazywany przez lokalną społeczność seniorów “Internetem”. Pojęcie to potocznie używane w lokalnej wiejskiej społeczności osób starszych jest bardzo obszernie rozumiane jednocześnie istnieje ogromna potrzeba edukacji w tej sferze

, co za tym idzie doposażenie tej grupy w nowoczesny, mobilny sprzęt komputerowo elektroniczny w postaci komputerów (laptopów) oraz tabletów (w ramach pojęcia rozumiane jest - komputer przenośny o rozmiarach większych niż telefon komórkowy lub smartfon, którego główną właściwością jest posiadanie dużego ekranu z zastosowaną technologią Multi-Touch).

Wspomniane zaufanie dla Zespołu Fundacji zostało wypracowane i jest podtrzymywane dzięki aktywnej działalności na rzecz osób starszych lokalnej społeczności między innymi poprzez:

-organizację zajęć tanecznych dla seniorów “Grupa Otwarta” cyklicznie we wtorki w Ziębickim Centrum Kultury godz. 17:00 - 18:00, w Białym Kościele 18:00 - 20:00 oraz w Strzelinie Czwartki 19:30 - 20:10 (www.fb.com/salsateraz).

-organizację spotkań z naturą bezpośrednio w gospodarstwie prowadzonym przez Fundację z dobrymi praktykami ekologicznymi (www.fb.com/azylzwierzaka)

-organizację zajęć arteterapeutycznych ukierunkowanych na tworzenie elementów wystroju wnętrz między innymi tradycyjnych stroików, wieńców, proporczyków, bukietów itp. (www.instagram.com/eko_lesny_azyl)

-organizację grupy redaktorów seniorów prowadzących profil mediów społecznościowych wsi Bożnowice (www.fb.com/Boznowice)


Wszystkie wyżej wymienione profile działań / inicjatyw w mediach społecznościowych są prowadzone z udziałem seniorów Gminy Ziębice, którzy zostali zaangażowani właśnie poprzez udział w komplementarnych działaniach oraz bezpośrednich dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez fundację mających na celu upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów i wzrost ich świadomości na tej płaszczyźnie. To właśnie poprzez powyższe działania przy współpracy wolontariuszy ekspertów Fundacji naturalną koleją rzeczy weszła regularna organizacja “warsztatów i szkoleń Internetowych”. Mają one charakter bardzo często indywidualny oraz w mniejszej częstotliwości grupowy. Podczas szkoleń wykorzystywany jest sprzęt zarówno Fundacji, wolontariuszy, rodzin seniorów lub ich własny.


Szkolenia te wynikają bezpośrednio z potrzeb zgłaszanych wolontariuszom osobiście. Motywacja seniorów zgłaszających chęć nabycia umiejętności zrozumienia oraz posługiwania się szeroko pojętym “Internetem” wynika najczęściej z potrzeby pragnienia uczestnictwa w społeczności on-line oraz ciekawości ale również z przypadków pilnych potrzeb zwiększenia komfortu życia codziennego w małym miasteczku lub wiejskiej społeczności.Zakres szkoleń obejmuje włączenie komputera, korzystania z pakietu programów stacjonarnych do pisania treści, kalkulacj, obróbki graficznej, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz korzystanie z wyszukiwarki / przeglądarki internetowej - wszystko na bardzo podstawowym poziomie. Po każdym szkoleniu jest praktyka drukowania częściowo twórczej pracy elektronicznej, co pozwala na namacalne zweryfikowanie rezultatów i lepsze zrozumienie procesu jak i końcowego efektu trzymając w dłoni tradycyjną drukowaną formę.


Szkolenia o charakterze indywidualnym polegają na pracy jeden wolontariusz z jednym seniorem, również około 45 minut. Tutaj atmosfera jest przyjazna lecz wymaga większego skupienia i niepodzielnej uwagi na czas instrukcji. Praktyką Fundacji w szkoleniach indywidualnych jest uprzednia konsultacja z rodziną osoby starszej lub opiekunem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pod kątem udzielania danych osobowych względem obowiązujących przepisów RODO. Zapewnione jest również pełne bezpieczeństwo jeśli chodzi o sferę nadużyć które niestety czyhają wobec osób starszych stacjonarnie jak i on-line. Zakres szkoleń indywidualnych obejmuje zakładanie skrzynek pocztowych on-line (e-mail), zakładanie profili w mediach społecznościowych oraz innych miejscach on-line typu sklepy internetowe, platformy aukcyjne itp. Po zweryfikowaniu poziomu wiedzy podstawowej następuje awans do szkoleń indywidualnych obejmujących obsługę kont bankowych, platform aukcyjnych oraz profili zaufanych i szeregu usług pochodnych z których można korzystać mając w dyspozycji wspomniane umiejętności i kompetencje cyfrowe. Z doświadczenia Fundacji wynika, że potrzeba szkoleń na nowoczesnym sprzęcie komputerowym jest duża w lokalnej społeczności Gminy Ziębice wśród osób starszych.

Zespół Fundacji W KIERUNKU pokazuje ewolucję całej idei cyfrowych umiejętności seniorów i to, że może być ona realizowana także na terenach wiejskich, z dala od dużych centrów miejskich, co wymaga jednak znacznie większej koordynacji i co oczywiste dużego bezpośredniego udziału i zaangażowania samych osób starszych. W skład zespołu wolontariuszy Fundacji wchodzą między innymi wysokiej klasy eksperci z branży programistyczno - informatycznej na co dzień również wykonujący ten szeroko pojęty zawód. Posiadają oni wymaganą wiedzę techniczną, prawną (RODO - dane osobowe) jak i umiejętności miękkie wymagane do cierpliwej pracy z społecznością seniorów. Z doświadczenia Fundacji wynika, że częstsza wielopokoleniowość rodzin wiejskich skutkuje większym oczekiwaniem pomocy ze strony wnuków w sferze Internetu, jednakże profesjonalnie przygotowane i prowadzone szkolenia przez Zespół Fundacji są bardzo mile widzianym uzupełnieniem.


Doposażenie sprzętu elektroniczno - komputerowego pozwalają aby szkolenia komputerowo cyfrowe interdyscyplinarne nabierały większego charakteru systemowego i zostały rozpowszechnione w większym stopniu. Zespół wolontariuszy Fundacji pomimo względnie małego sformalizowania lokalnej aktywności społecznej osób starszych realizuje swoje działania jako komplementarność i wkład na rzecz “aktywnego starzenia się” w pozytywnym tego wyrażenia znaczeniu. Fundacja szczególną uwagę przykłada zagadnieniom organizacji pomocy ludziom starszym w środowisku wiejskim. Ich sytuacja od lat jest ogólnie gorsza od sytuacji seniorów mieszkających w miastach. Składają się na to różne przyczyny. Większość z nich nie jest specyficzna dla polskiego społeczeństwa, ale charakteryzuje starość na wsi w wielu krajach europejskich. Potrzeby te mają różny charakter, toteż niezbędne jest takie zróżnicowanie oferty, które uwzględnia dyferencjację kategorii ludzi starszych, ich odmienne oczekiwania pod kątem szkoleń lokalnej społeczności oraz różne możliwości zaspokojenia ich potrzeb przy pomocy rodziny i najbliższego otoczenia.Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej o Fundacji, napisz [fundacjawkierunku@gmail.com]

zadzwoń (+48 515 940 927)